กรุณาส่งประวัติภาษาอังกฤษ มาที่ info@ncrecruitment.com
ส่งเป็น Word, Excel หรือ PDF เท่านั้น

Please fill in the form in English
 
Position required:
Salary expected:
Location preferred:

 

   

Personnel Data

Name:

 

Surname:

Date of Birth:  
Age:  

 

Telephone:

 

E-mail:

 

   

Education (highest)

Degree:  
Year:  

 

School name:

 

Major / GPA

 

   

Work Experience (latest)

Years:

 

Company:

 

Position:

 

Type of Business:

 

   

Further Information

 

 

 
...
 

© copyright2003 nippon consulting recruitment